VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

REZERVOVANÍM SA ZAVÄZUJEM

  • dodržať príchod na vybraný termín (5 min. pred/ max. s 5 min. meškaním)
  • ak budem meškať (skúsim to oznámiť formou SMS na +421 907 787 503)
  • ak viem , že sa na vybraný termín nedostavím , mojou povinnosťou je daný termín uvolniť. (urobím tak v online systéme v lište Cvičenie minimálne 12 hodín pred termínom)

ZNEUŽÍVANIE ONLINE OBJEDNÁVANIA

  • sprostredkovatel cvičenia si vyhradzuje nárok na vyradenie ZNEUŽIVATELOV* z evidencie klientov

SYSTÉM EVIDUJE A VYKONÁVA

  • vaše MENO / PRIEZVISKO
  • mailovú adresu
  • telefónne číslo

* ZNEUŽÍVATEL - je osoba , ktorá opakovane blokuje ONLINE SYSTÉM objednávkami na ktoré sa nedostaví.

Toto znenie VOP je účinné od 01.11.2017